Ngày 29/04/2022
West Ham United   1.92   0.92   -0.99 Soi kèo >>
Soi kèo West Ham United Eintracht Frankfurt Draw 3.50 HDP -0.50   OU 2.50  
Eintracht Frankfurt   3.65   1.00   0.89
Leicester City   2.25   0.98   -0.92 Soi kèo >>
Soi kèo Leicester City AS Roma Draw 3.30 HDP -0.25   OU 2.75  
AS Roma   3.83   0.92   0.80
Feyenoord   2.11   0.91   0.98 Soi kèo >>
Soi kèo Feyenoord  Marseille Draw 3.40 HDP -0.25   OU 2.75  
Marseille   3.00   0.99   0.90
Ngày 28/04/2022
Liverpool   1.27   0.90   -0.98 Soi kèo >>
Soi kèo Liverpool  Villarreal Draw 5.10 HDP -1.50   OU 3.00  
Villarreal   8.60   -0.97   0.88
Middlesbrough   1.58   -0.96   -0.96 Soi kèo >>
Soi kèo Middlesbrough  Cardiff Draw 3.65 HDP -1.00   OU 2.50  
Cardiff   5.80   0.88   0.86
Bologna   6.60   -0.99   -0.99 Soi kèo >>
Soi kèo Bologna  Inter Draw 4.75 HDP 1.25   OU 3.00  
Inter   1.40   0.89   0.87
Ngày 27/04/2022
Fiorentina   1.79   0.97   0.88 Soi kèo >>
Soi kèo Fiorentina  Udinese Draw 3.65 HDP -0.75   OU 2.50  
Udinese   4.05   0.96   -0.98
Manchester City   1.46   0.91   0.94 Soi kèo >>
Soi kèo Manchester City Real Madrid Draw 4.15 HDP -1.00   OU 2.75  
Real Madrid   5.90   -0.98   0.96
Swansea   3.50   0.91   0.97 Soi kèo >>
Soi kèo Swansea  Bournemouth Draw 3.35 HDP 0.50   OU 2.50  
Bournemouth   2.01   -0.99   0.93
Fulham   1.61   -0.91   0.94 Soi kèo >>
Soi kèo Fulham  Nottingham Draw 3.70 HDP -1.00   OU 2.50  
Nottingham   5.30   0.83   0.96
388bet 388BET là đại diện Châu Á của Seneca Niagara Resort & Casino United States. Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.