Ngày 02/04/2022
Manchester United   1.32   0.87   0.93 Soi kèo >>
Soi kèo Manchester United Leicester Draw 4.35 HDP -1.00   OU 3.00  
Leicester   5.50   -0.94   0.97
Levante   3.30   0.91   0.97 Soi kèo >>
Soi kèo Levante  Villarreal Draw 3.70 HDP 0.50   OU 2.75  
Villarreal   2.02   -0.98   0.93
Wolves   2.87   -0.91   -0.96 Soi kèo >>
Soi kèo Wolves  Aston Villa Draw 3.05 HDP 0.00   OU 2.25  
Aston Villa   2.53   0.84   0.86
Leeds   2.42   -0.92   0.84 Soi kèo >>
Soi kèo Leeds  Southampton Draw 3.55 HDP -0.25   OU 2.75  
Southampton   2.67   0.85   -0.94
Chelsea   1.36   0.87   0.90 Soi kèo >>
Soi kèo Chelsea  Brentford Draw 4.55 HDP -1.25   OU 2.50  
Brentford   8.70   -0.94   1.00
Burnley   13.00   -0.97   0.99 Soi kèo >>
Soi kèo Burnley  Manchester City Draw 6.00 HDP 1.75   OU 3.00  
Manchester City   1.20   0.90   0.91
Brighton   1.48   0.86   -0.94 Soi kèo >>
Soi kèo Brighton  Norwich Draw 4.10 HDP -1.00   OU 2.50  
Norwich   6.90   -0.93   0.84
Stoke City   2.86   -0.92   -0.90 Soi kèo >>
Soi kèo Stoke City  Sheffield Utd Draw 3.00 HDP 0.00   OU 2.50  
Sheffield Utd   2.52   0.84   0.80
Peterborough   4.65   1.00   0.85 Soi kèo >>
Soi kèo Peterborough  Middlesbrough Draw 3.60 HDP 0.75   OU 2.50  
Middlesbrough   1.71   0.92   -0.95
Derby   2.62   0.92   -0.87 Soi kèo >>
Soi kèo Derby  Preston Draw 3.00 HDP 0.00   OU 2.25  
Preston   2.73   1.00   0.77
388bet 388BET là đại diện Châu Á của Seneca Niagara Resort & Casino United States. Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.